chế độ độc tài

Bước ngoặt quyết định

Bước ngoặt quyết định

0
Cuộc bầu cử quốc hội ở Pakistan có ý nghĩa quan trọng đặc biệt và khác hẳn những lần bầu cử trước đó kể từ khi chế độ độc tài quân sự chấm dứt.