chê con

Ảnh minh họa /// Shutterstock

Khen hay chê con là cả một nghệ thuật

2
Tôi có chị bạn có đứa con gái đang học lớp 2, hễ có 'thành tích' gì là hay khoe với mẹ bằng cách hỏi: 'Con có giỏi không hả mẹ?'.