châu phi

Liên hoan phim Khoa học nhận tác phẩm tham dự

Liên hoan phim Khoa học nhận tác phẩm tham dự

0
Ban tổ chức Liên hoan phim Khoa học do Viện Goethe (Đức) khởi xướng đang nhận tác phẩm đăng ký tham dự từ các nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà phân phối và đài truyền hình cho đến hết ngày 10.4.2021.