chất vấn Quốc hội

ĐBQH Dương Trung Quốc - Ảnh: Ngọc Thắng

Chất vấn phải bật ra giải pháp

0
Từ sáng nay 16.11, Quốc hội bắt đầu thực hiện chất vấn các thành viên Chính phủ cho đến hết buổi sáng ngày 18.11.