chất lượng sách giáo khoa

Loay hoay đến bao giờ ?

Loay hoay đến bao giờ ?

0
Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về chất lượng sách giáo khoa được phản ánh trong bài viết Thay đổi chất lượng sách giáo khoa và bài Đổi mới vì người học trên Thanh Niên ngày 16.8.
Thay đổi chất lượng sách giáo khoa

Thay đổi chất lượng sách giáo khoa

0
Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật để bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.