chân robot

Chân robot

Chân robot

0
Sau thời gian thử nghiệm, chiếc chân giả dành cho người khuyết tật được mong đợi nhất từ trước đến nay đã có mặt trên thị trường với giá 90.000 USD/chiếc.