Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 15.5, Ngân hàng Nhà nước VN có công văn chấn chỉnh các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Lãi suất cho vay của các công ty tài chính lên đến 55 - trên 84%/năm /// Ảnh: Ngọc Thắng
Lãi suất cho vay của các công ty tài chính lên đến 55 - trên 84%/năm
Ảnh: Ngọc Thắng

Cụ thể, minh bạch lãi suất, phí, cung cấp đầy đủ hợp đồng cho khách hàng trước khi vay; riêng đối với các công ty tài chính tiêu dùng, phải ban hành đầy đủ quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về khung lãi suất cho vay theo quy định.

Các TCTD thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi nợ theo đúng quy định; rà soát, quản lý chặt chẽ các điểm giới thiệu dịch vụ, nhân viên giới thiệu dịch vụ, đối tác của TCTD để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCTD...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU