chậm tiến độ

Dự án cấp nước sinh hoạt trung tâm H.Ia H'Drai vẫn đang ngổn ngang
 /// ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chờ đến bao giờ ?

0
Hai dự án nước sạch tại 2 huyện Ia H’Drai và Sa Thầy (Kon Tum) đã thi công nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, trong sự mỏi mòn chờ đợi nước sạch của hàng vạn người dân.