Chấm thi THPT quốc gia: Đã xuất hiện bài làm môn văn điểm 9 tại TP.HCM

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Nhận xét chung của nhiều giáo viên chấm thi tại TP.HCM trong ngày chấm thi đầu tiên (30.6) là rất nghiêm ngặt, bài bản, đúng quy trình.

 /// Ngọc Dương
Ngọc Dương

Chỉ qua ngày chấm thi đầu tiên đã phần nào thấy được tình hình bài làm khá đa dạng của TS.

Đa số bài làm trong khoảng từ 6 đến 6,75. Thỉnh thoảng có bài dưới điểm trung bình. Cũng đã thấy xuất hiện bài làm 9 điểm. Các bài chấm 0 điểm hoặc 9 điểm phải được tổ trưởng chấm lại với sự hội ý của nhiều giám khảo.


Sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án môn văn, theo nhận xét của nhiều giáo viên và học sinh thì đáp án như thế là quá mở, nhiều yêu cầu khá đơn giản. Nhiều ý kiến lo lắng về sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ trong cách chấm ở các địa phương trên cả nước. Nhất là khi đề mở, đáp án mở và tình hình bài làm môn văn thì rất phong phú, đa dạng.

Năm nay Bộ GD-ĐT kèm theo hướng dẫn chấm cùng với đáp án đã công bố. Đây là cách làm rất tích cực mà chúng tôi đã nhiều lần ý kiến trên Thanh Niên trước đây.

Hướng dẫn chấm này sẽ hạn chế rất nhiều việc chấm lệch giữa các giám khảo, giữa các địa phương, dễ đem đến sự công bằng cho TS. Chẳng hạn phần đọc hiểu: Ở câu 1 TS chỉ nêu 1 phương án đúng là thể thơ tự do mới được 0,5 điểm. Ở câu 2, trả lời như đáp án sẽ được 0,75 điểm, nhưng trả lời được 1 trong 2 ý của đáp án thì được 0,5 điểm. Câu 3 cũng tương tự như câu 2. Câu 4 (1 điểm) cũng gợi ý chấm 2 ý rất rõ: Ý 1, nêu đầy đủ hành trình theo đuổi khát vọng của con người thể hiện qua đoạn trích được 0,5 điểm; nêu chưa đầy đủ chỉ được 0,25 điểm. Ý 2, trình bày rõ ràng, thuyết phục suy nghĩ bản thân được 0,5 điểm; trình bày chưa rõ ràng, thuyết phục chỉ được 0,25 điểm.

Ở mỗi câu hỏi còn được hướng dẫn chấm lưu ý đến những trả lời khác của TS, nếu đúng ý, tương tự cũng đạt điểm tuyệt đối.

Ở câu 1 và 2 phần làm văn cũng được gợi ý chấm rất chi tiết, nhất là phần triển khai vấn đề nghị luận rất cụ thể, rõ ràng. Với hướng dẫn chấm chi tiết như thế, việc chấm thi năm nay có thể sẽ đem đến sự đồng bộ rất cao.

Tuy nhiên nhiều giáo viên vẫn bày tỏ lo lắng về việc thiếu đều tay, việc nương tay của các giám khảo chấm khi họ trực tiếp chấm bài thi của học sinh địa phương mình. Mặc dù hướng dẫn chấm đã cụ thể hóa rất rõ nhưng khi chấm bài làm cụ thể của TS là một thực tế khác. Điểm cao lên hay hạ xuống là từ sự linh hoạt này…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU