cessna 150

47 phút "đứng tim" tại Nhà Trắng

47 phút "đứng tim" tại Nhà Trắng

0
Không phải là phiên bản mới của thảm kịch 11/9/2001, nhưng sự kiện một máy bay xâm nhập vùng cấm phía trên Nhà Trắng hôm 11/5 vẫn khiến cả nước Mỹ bối rối.