cb bank

CB Bank đòi nợ Công ty Phương Trang tại tòa

CB Bank đòi nợ Công ty Phương Trang tại tòa

1
CB Bank đồng ý với quan điểm của Viện KSND TP.HCM, khi đề nghị bà Phấn phải bồi thường hơn 1.105 tỉ đồng cho CB Bank, là thiệt hại từ chuyển nhượng căn nhà.