cầu thủ đột quỵ

Trọng tài Zharir Mustafa được báo chí Anh gọi là người hùng /// AFP

Trọng tài biên cứu sống cầu thủ trên sân bóng

0
Trọng tài Zharir Mustafa được báo chí Anh gọi là người hùng sau khi thực hiện các biện pháp cứu thương tại chỗ một cách thành thục, và nhờ đó đã cứu sống cầu thủ Danny Frost.