cắt giảm thủ tục

Người dân, doanh nghiệp sẽ vào trang dichvucong.gov.vn để đăng ký cung cấp dịch vụ /// Chụp lại màn hình

Xóa bỏ cát cứ dữ liệu, ngăn cách địa giới hành chính

0
Một người dân ở Bình Phước hay Tây nguyên có thể đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe mà không cần phải quay về sở GTVT địa phương, khi cổng dịch vụ công quốc gia chính thức vận hành vào cuối tháng 11 này.
Không phải cứ đăng ký cắt giảm thủ tục là xong

Không phải cứ đăng ký cắt giảm thủ tục là xong

0
Ngày 17.11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, đã làm việc với Bộ GTVT, Bộ Y tế về vấn đề này.