cắt cụt chân

 /// Ảnh Mai Trâm

Người tự cắt cụt chân có thể tái diễn hành vi

0
Những người mắc chứng Rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID) có thể tự cắt cụt chi hoặc một bộ phận trên cơ thể mình. Và việc họ tự làm tổn thương mình có thể tiếp tục lặp lại.

Tin đọc nhiều