Cape Verde

Rùa biển caretta mới nở  /// college.unc.edu

Viễn cảnh chỉ còn rùa cái

0
Toàn bộ rùa caretta chào đời tại một trong những bãi sinh sản tự nhiên ở đảo quốc Cape Verde nằm giữa Đại Tây Dương sẽ chuyển sang giới tính cái vì tình trạng thay đổi khí hậu.