cắp

Mất xe nhưng không trình báo công an

Mất xe nhưng không trình báo công an

1
Do ông Phong là cán bộ do Ban Thường vụ huyện ủy quản lý nên công an huyện đã làm văn bản gửi huyện ủy về việc ông Phong bị cướp xe nhưng không đến công an tố giác tội phạm.