cao tốc vân đồn - móng cái

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sau khi được giao mặt bằng sạch

Kỳ 3: 500 ngày đêm để có thêm cao tốc

0
Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với chiến dịch “30 ngày đêm”, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, tỉnh Quảng Ninh đã ngay lập tức phát động chiến dịch mới "500 ngày đêm" hoàn thành dự án.