cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây

Nghiệm thu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Nghiệm thu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

1
Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng vừa chấp thuận nghiệm thu hoàn thành dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau hơn 1 năm thông xe và khai thác toàn tuyến.