canh tác hữu cơ

 ///  Ảnh:  Giang Vũ

Sống hữu cơ ở TP.HCM

0
Nhiều người rời bỏ mảnh vườn sạch ở quê hương, lên thành phố bầm dập kiếm tiền nhưng rồi phần nhiều số tiền ấy lại bỏ ra tìm mua rau sạch, thức ăn sạch mang từ quê lên.