Canh bạc đầy rủi ro ở Israel

0 Thanh Niên

Ở Israel, cử tri sắp đi bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong khoảng thời gian ba năm rưỡi trở lại đây.

Chính phủ liên hiệp 8 đảng được thành lập cách đây 1 năm đã quyết định tự tan vỡ để giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử mới, dự kiến vào tháng 10 tới. Tám đảng này khác biệt nhau rất cơ bản về ý thức hệ và cương lĩnh chính trị, nhưng có đồng quan điểm nên liên minh để cùng cầm quyền nhằm không để cho ông Benjamin Netanyahu thuộc đảng Likud tiếp tục sau 12 năm cầm quyền liên tục.

Canh bạc đầy rủi ro ở Israel - ảnh 1

Liên minh cầm quyền ở Israel muốn tiếp tục cản ông Netanyahu cầm quyền

AFP

Bầu cử quốc hội trước thời hạn như thế tạo cơ hội cho ông Netanyahu cầm quyền và người này trong thời gian vừa qua chỉ mong đợi có như thế.

Tám đảng phái chính trị đã liên minh cầm quyền với nhau kia chấm dứt liên minh không phải vì có đảng nào trong số ấy muốn liên minh với đảng của ông Netanyahu mà đều tìm kiếm tương quan quyền lực chính trị mới ở Israel thông qua tổng tuyển cử trước thời hạn để chính phủ liên hiệp mới có thể ổn định hơn. Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn là canh bạc quyền lực đầy rủi ro đối với họ.

Cả tám đảng chấp nhận rủi ro này xem ra bởi những toan tính sau. Thứ nhất, họ dùng sự tồn tại và hoạt động trong thời gian 1 năm qua của chính phủ liên hiệp để chứng minh cho cử tri thấy rằng mọi chính phủ không có ông Netanyahu đều tốt hơn cho Israel. Thứ hai, họ đặt kỳ vọng vào việc ông Netanyahu đang bị tòa án xét xử. Đây là điểm yếu nhất hiện tại của ông Netanyahu.

Rủi ro lớn, nhưng trong chính trị thì nhiều khi cũng phải chấp nhận rủi ro mới thắng lớn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU