cán cân thương mại

Nhập siêu 320 triệu USD trong 15 ngày

Nhập siêu 320 triệu USD trong 15 ngày

0
Số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 15 ngày đầu tháng 6, cả nước nhập siêu 320 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15.6 thâm hụt hơn 2,8 tỉ USD.