Cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật có thể bị cắt một số quyền lợi vật chất

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo giải trình mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hậu quả đối với cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật vẫn chưa được làm rõ, mà được để lại cho Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu quan tâm /// Ảnh Ngọc Thắng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu quan tâm
Ảnh Ngọc Thắng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (TVQH) vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức gửi đến đại biểu Quốc hội.

Theo đó, trước những ý kiến khác nhau của các đại biểu về việc xử lý cán bộ đã về hưu, nghỉ việc, chuyển công tác tại kỳ họp lần trước, Ủy ban TVQH hội bảo lưu quan điểm vẫn phải kỷ luật các đối tượng này, dù họ đã không còn là cán bộ, công chức.

Như vậy, cán bộ đã về hưu vẫn phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng, để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “kỷ luật”, “xóa tư cách” thì cán bộ, công chức còn phải chịu kèm theo hệ quả cụ thể nào đó (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng)...

Tuy nhiên, với quan điểm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, “cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện”, Ủy ban TVQH đã “xin được quy định trong luật nguyên tắc chung”, và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Về một số ý kiến đại biểu cho rằng cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu không còn là cán bộ, công chức nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này, Ủy ban TVQH cho rằng, trong thực tiễn, một số luật hiện hành cũng có những quy định điều chỉnh đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Đơn cử, điều 29 của luật Cơ yếu quy định người làm công tác cơ yếu khi nghỉ hưu, trong thời hạn 5 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu hoặc thôi việc, không được tham gia hoạt động mật mã cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành cơ yếu; hay điều 92 của luật Phòng, chống tham nhũng quy định người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

Theo Uỷ ban TVQH, đối với dự thảo luật này, tuy là cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn nằm trong thời hiệu xử lý. Do đó, việc quy định về vấn đề này trong luật theo hướng áp dụng quy định của luật đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là phù hợp.

Đồng thời, Uỷ ban TVQH cho rằng, để làm rõ việc áp dụng quy định của luật này đối với đối tượng không còn là cán bộ, công chức, dự thảo Luật đã bổ sung điều 3 về điều khoản chuyển tiếp, trong đó quy định việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thực hiện theo quy định của Luật này.

Điều khoản về xử lý cán bộ, công chức đã về hưu trong dự thảo luật mới nhất

“Việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU