Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai:

'Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi về sẽ giữ vị trí cao hơn'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai cho biết, sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt, yêu cầu đi thực, làm thực.

Sáng 28.5, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65 ngày 28.4.2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (Quy định 65) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

'Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi về sẽ giữ vị trí cao hơn' - ảnh 1

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

xaydungdang.org.vn

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai nhấn mạnh, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng có từ năm 1997. Cụ thể là trong Nghị quyết Hội nghị T.Ư 3 khóa VIII ngày 18.6.1997 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đã có một nội dung nói về luân chuyển cán bộ.

Theo bà Mai, nghị quyết đã đề cập đến nội dung tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ.

Nội dung về công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục được Đảng bổ sung tại Nghị quyết 11 ngày 25.11.2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số 24 ngày 5.6.2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo…

Từ đó, bà Mai lưu ý việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 phải đồng bộ với văn bản có liên quan đến công tác cán bộ đã ban hành trước đó.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu sâu để thực hiện đầy đủ, còn các vấn đề chưa hiểu rõ thì có thể gửi văn bản về Ban Tổ chức T.Ư.

"Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm là chưa đủ, quan trọng là phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển. Thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát phải nâng cao nhận thức của cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi luân chuyển về là sẽ giữ vị trí cao hơn”, bà Mai nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, quan điểm của Bộ Chính trị là ở thời điểm hiện tại không tăng thêm cán bộ luân chuyển.

"Sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt. Yêu cầu đi thực, làm thực", bà Mai lưu ý.

Bà Mai cũng yêu cầu trong thời gian tới Ban Tổ chức T.Ư phải chủ động hơn, năng động hơn trong đánh giá cán bộ đưa đi luân chuyển. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, Ban Tổ chức T.Ư phải tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Với một số cơ quan ngành dọc, như thuế, hải quan.., Ban Tổ chức T.Ư sẽ phối hợp để hướng dẫn một cách cụ thể.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU