Cân bằng 'chính sách từ cơ sở' với 'chính sách từ trên xuống'

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Nâng lượng chính sách từ cơ sở để cân bằng với chính sách từ trên xuống là mong muốn của GS-TS Đặng Nguyên Anh, Phó giám đốc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (VASS), khi phát biểu tại hội thảo quốc tế nhân học với chủ đề Phát triển từ cơ sở, tổ chức ngày 21.10 tại Hà Nội.

Hội thảo do Viện Dân tộc học tổ chức, VASS cấp kinh phí và Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF tài trợ. Hội thảo có 18 tham luận của các nhà khoa học, tập trung vào vai trò của các nhà dân tộc học, nhân học trong phát triển và tiếng nói, quan điểm của người dân ở cơ sở về phát triển.

Theo GS-TS Đặng Nguyên Anh, qua 35 năm Đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhờ chủ trương quyết sách lớn của Đảng, chương trình phát triển của nhà nước. Đồng thời, những thành công đó cũng có dấu ấn của những sáng kiến, chiến lược của cộng đồng, của người dân thể hiện mô hình phát triển rất riêng, được xem như là sự phát triển từ cơ sở.

GS-TS Đặng Nguyên Anh cho rằng, các nghiên cứu công bố tại hội thảo sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách nhận thức được chiến lược, giá trị và nguồn lực của các cộng đồng và người dân địa phương có thể đóng góp cho phát triển.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU