Cấm sử dụng thẻ ngân hàng thanh toán ra nước ngoài mua bán ngoại tệ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đây là một trong những nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Cấm sử dụng thẻ ngân hàng thanh toán ra nước ngoài mua bán ngoại tệ

Theo đó, cấm sử dụng thẻ để thanh toán ra nước ngoài cho các giao dịch kinh doanh, mua bán ngoại tệ, chứng khoán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài; sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời cấm thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ.

Ngoài ra, công ty tài chính phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân, tổng hạn mức tín dụng qua thẻ không được vượt quá quy định; đảm bảo hoạt động kinh doanh của đơn vị chấp nhận thẻ là hợp pháp; tổ chức thanh toán thẻ không được phân biệt giữa thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước, tổ chức thẻ quốc tế hay quốc gia nào cấp, không được thỏa thuận với các tổ chức khác để hạn chế hay ngăn chặn việc chấp nhận giao dịch thẻ đồng thương hiệu…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU