cam nhung

Được hỏi về Binz, R.Tee phải thú nhận điều này

Được hỏi về Binz, R.Tee phải thú nhận điều này

0
Binz là người trực tiếp dìu dắt R.Tee trong suốt hành trình tham gia Rap Việt. Chia sẻ về huấn luận viên của mình, R.Tee khẳng định Binz trong nóng ngoài lạnh, không chỉ có vẻ ngoài "bad boy" (trai hư) như nhiều người vẫn nghĩ.

Tin đọc nhiều