Cấm khuyến mãi bảo hiểm xe cơ giới

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Các doanh nghiệp không được phép khuyến mãi dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc.

Theo dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm (BH) bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp BH không chi hỗ trợ cho đại lý bán BH trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng theo quy định của Bộ Tài chính.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng không được phép khuyến mãi dưới mọi hình thức đối với BH xe cơ giới bắt buộc.

Song song đó, doanh nghiệp phải hạch toán tách biệt doanh thu phí BH, hoa hồng, bồi thường và các khoản chi phí liên quan đến BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ngoài ra, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp Quỹ BH xe cơ giới tối đa 1% tổng phí BH bắt buộc của chủ xe cơ giới của các hợp đồng gốc trong năm tài chính…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU