cải tiến chữ quốc ngữ

 Bộ GD-ĐT không có dự kiến nào về cải tiến chữ Quốc ngữ

Bộ GD-ĐT không có dự kiến nào về cải tiến chữ Quốc ngữ

8
Trả lời báo chí mới đây xung quanh đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ của PGS Bùi Hiền, đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng: Ý kiến của PGS-TS Bùi Hiền về cải tiến chữ Quốc ngữ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành ngôn ngữ học.
Công cụ tự động chuyển nội dung chữ viết hiện tại sang 'ngôn ngữ' mới /// Ảnh chụp màn hình

Xuất hiện công cụ chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

32
Trong khi cộng đồng mạng đang sôi sục về đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ, giản tiện bộ chữ cái từ 38 chữ còn 31 chữ, thì một công cụ giúp tự động chuyển đổi nội dung chữ viết hiện tại sang 'ngôn ngữ' mới ăn theo cũng xuất hiện.
Một ví dụ về chữ viết hiện tại và chữ viết cải tiến theo đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền /// M.Q

Khi 'Tiếng Việt' được viết thành 'Tiếq Việt'

330

Chúng ta nghĩ sao nếu chữ 'luật giáo dục' phải viết là 'luật záo zụk', 'nhà nước' là 'n’à nướk'… Nhưng đó là cách viết cải tiến mà PGS-TS Bùi Hiền đề xuất trong một cuốn sách mới xuất bản gần đây. Điều này gây ra nhiều tranh luận không chỉ trong giới chuyên môn mà cả những người đang sử dụng tiếng Việt.