cách trồng cây trên sân thượng

Chị Nhài tận dụng tất cả những gì gia đình có hoặc thấy ai có cái gì muốn vứt đi mà có thể tận dụng được là xin về để trồng cây /// NVCC

Khu vườn độc đáo trên sân thượng của cô nàng 've chai'

20

Ra đường thấy ai vứt chai lọ gì cũng xin về, ở nhà có cái gì tận dụng được là tận dụng để trồng cây, dần dần mọi người ví Ngô Thị Nhài như cô nàng 've chai' sở hữu khu vườn độc đáo trên sân thượng.