cách ly

Tiếng gọi từ Hải Dương

Tiếng gọi từ Hải Dương

0
Việc dừng tiếp nhận hàng hóa, phương tiện từ Hải Dương của nhiều địa phương đã vi phạm Chỉ thị 05/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc “bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất”.
Người dân có liên quan ca bệnh Covid-19, đến từ vùng có dịch cần khai báo y tế
 /// Ảnh: Duy Tính

Nhắc nhau chung tay đẩy lùi Covid-19

0
Nhiều bạn đọc cho rằng để dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng qua mau thì mỗi người dân cần gác lợi ích riêng, chung tay dập dịch bằng các hành động cụ thể như tự giác khai báo y tế, thực hiện quy định 5K...

Tin đọc nhiều