cách ly tập trung

Trong nhiều mô hình hướng đến cộng đồng do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, có mô hình “Siêu thị mini 0 đồng”  /// ẢNH: LÊ THANH

Sức trẻ tham gia chống dịch

0
Hàng chục ngàn bạn trẻ tại TP.HCM tham gia chống dịch với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Đón người về từ vùng dịch

Đón người về từ vùng dịch

2
Hiện tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đang cấp tập đón người về từ vùng dịch ở TP.HCM và các tỉnh phía nam. Trước khi đưa ra quyết định khó khăn này, nhiều tỉnh đã có cách ứng xử khác nhau.