Cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ nên bị cách chức.

Ngày 1.10, thông tin từ Sở TN-MT Khánh Hòa, cho biết ông Vũ Chí Hiếu, Phó giám đốc phụ trách sở vừa ký quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ).

Ông Lưu đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của TTPTQĐ Khánh Hòa.

Sở TN-MT Khánh Hòa cũng yêu cầu TTPTQĐ có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công việc khác cho phù hợp đối với ông Lưu.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ TTPTQĐ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTPTQĐ.

Theo UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Lưu chịu trách nhiệm chính đối với việc TTPTQĐ Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU