Cà Mau: Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 93 đảng viên bị kỷ luật

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh này có 93 đảng viên bị kỷ luật.

Ngày 4,7, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh này có 93 đảng viên bị kỷ luật.

Theo đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên (có 8 cấp ủy viên). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 đảng viên, UBKT cấp huyện kiểm tra 1 tổ chức và 5 đảng viên, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 7 đảng viên, chi bộ kiểm tra 1 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và 14 đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 8 đảng viên.

Trong 6 tháng, giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng và 10 cấp ủy viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 21 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 2 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 6 tổ chức đảng…

Cũng trong 6 tháng qua, UBKT các cấp tiếp nhận, phân loại xử lý dứt điểm 59 đơn thư tố cáo, khiếu nại, yêu cầu, phản ánh liên quan đến 12 tổ chức và 54 cán bộ, đảng viên. Trong đó, có 7 đảng viên bị tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, đã được ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh giải quyết theo quy định.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (hình thức cảnh cáo) và 93 đảng viên (có 21 cấp ủy viên).

Cụ thể, kỷ luật khiển trách 67 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên, cách chức 1, khai trừ 8. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 1 tổ chức đảng; Huyện ủy, Ban thường vụ cấp ủy huyện kỷ luật 8 đảng viên; UBKT cấp huyện kỷ luật 12 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kỷ luật 10 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kỷ luật 4 đảng viên; chi bộ kỷ luật 59 đảng viên.

93 đảng viên bị kỷ luật trên, vi phạm chủ yếu về chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; chấp hành kỷ luật quân đội; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU