Cà Mau: Tiết kiệm được 75 triệu đồng trong việc mua 7 chiếc xe công

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh tiết kiệm nhiều khoản chi phí từ ngân sách nhà nước như tiết kiệm trong việc mua xe công được 75 triệu đồng.

Ngày 20.6, theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về tình hình tiết kiệm chống lãng phí, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tiết kiệm nhiều khoản chi phí từ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, trong công tác trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, chi đoàn ra, đoàn vào nhưng vẫn đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác. Đặc biệt, không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi quà biếu quà tặng không đúng chế độ quy định. Qua đó, tiết kiệm hơn 18,362 tỉ đồng.

Đối với quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, tiết kiệm từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia số tiền 111 triệu đồng.

Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng mục đích, không trùng lặp với các nguồn kinh phí khác, ưu tiên bố trí kinh phí cho nhiệm vụ kết thúc trong năm 2021, tiết kiệm 21 triệu đồng. Về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, tiết kiệm 5,445 tỉ đồng.

Về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và đảm bảo điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã tăng cường đầu tư mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý y tế; đồng thời, đẩy nhanh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển y tế, từng bước xây dựng giá dịch vụ gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, trong 6 tháng đầu năm tiết kiệm 374 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau báo cáo về việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã thực hiện mua mới 7 xe ô tô, tiết kiệm được 75 triệu đồng so với dự toán được duyệt.

Về đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng, tỉnh đã bố trí vốn chi đầu tư được thực hiện đúng theo quy định tại luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan, UBND tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đảm bảo thời gian dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đã được phân bổ trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả; tập trung hoàn tạm ứng ngân sách và quyết toán các dự án hoàn thành; qua đó, đã tiết kiệm được 42,185 tỉ đồng so với dự toán được phê duyệt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU