Cà Mau: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Y tế

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Y tế và Chi bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ngày 29.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau vừa có buổi việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT). Tại đây, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, chỉ đạo tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Được biết, nội dung buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện những tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, cơ quan này đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời các quy định, kết luận của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 14 đảng viên, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng.

UBKT Tỉnh ủy thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên; tiếp nhận, phân loại xử lý dứt điểm 27 đơn thư tố cáo, khiếu nại, yêu cầu, phản ánh liên quan đến 13 tổ chức và 22 cán bộ, đảng viên (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBKT Tỉnh ủy 2 đơn); phối hợp thẩm định nhân sự phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kịp thời ban hành các quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát và công tác đối với cán bộ, tổ theo dõi địa bàn...

UBKT Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cơ quan đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về cơ sở, sang các ngành khác công tác và ngược...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm UBKT nêu trong báo cáo và yêu cầu UBKT có chương trình, kế hoạch cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu ra tại cuộc họp để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Hải chỉ chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khắc phục nghiêm túc các sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát năm 2021. Tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, năng lực chuyên môn chuyên sâu các lĩnh vực...

Ngoài ra, ông Hải cũng lưu ý UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện việc khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo thông báo số 297-TB/UBKTTW, ngày 27.6 của UBKT Trung ương kết luận giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Thường trực Tỉnh ủy trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; về công tác cán bộ, về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất.

Thực hiện tốt việc theo dõi, xử lý và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Đảng ủy Sở TN-MT và các đảng viên theo chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Xem xét xử lý các vi phạm và đề xuất xử lý vi phạm đúng thẩm quyền...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU