Cà Mau: Không ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Sở GD-ĐT Cà Mau quy định không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định.

Ngày 6.10. tin từ Sở GD-ĐT Cà Mau, cơ quan này vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các trường học trực thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm học.

Theo Sở GD-ĐT Cà Mau, thời gian qua, phần lớn các đơn vị, trường học đã triển khai, thực hiện khá nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, hiện có phản ánh của dư luận về một số đơn vị, trường học đã tổ chức thu, dự kiến thu một số khoản thu chưa đúng theo quy định hiện hành.
Do đó,
Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo các Trưởng phòng GD-ĐT; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm.

Các đơn vị, trường học tuyệt đối không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định hiện hành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thu các khoản thu, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không để xảy ra việc vận động các khoản thu, sử dụng kinh phí trái quy định.

Riêng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tổ chức thu những khoản thu trái quy định (nếu có). Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu tại đơn vị quản lý.

Được biết, Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh Cà Mau có kế hoạch tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong các nội dung khảo sát, có nội dung liên quan đến việc quán triệt thực hiện các quy định liên quan đến nhiệm vụ của năm học 2022-2023 và các khoản thu. Thời gian giám sát từ ngày 25-28.10.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU