Cà Mau: 7 năm điều động, luân chuyển 21 cán bộ từ tỉnh về huyện, thành phố

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trong 7 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố đối với 21 cán bộ.

Ngày 16.9, theo tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố đối với 21 cán bộ. Trong đó, có 9 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 11 cấp trưởng, 10 cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Hiện nay, có 10 cán bộ được điều động về tỉnh nhận nhiệm vụ; trong đó có 8 cán bộ được bố trí giữ chức vụ cao hơn.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; trong tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; đối tượng, chức danh bố trí trong điều động, luân chuyển đúng Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7.10.2017 (nay là Quy định số 65-QĐ/TW).

Những cán bộ được điều động, luân chuyển chấp hành nghiêm túc quyết định của cấp có thẩm quyền, luôn thể hiện vai trò gương mẫu, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, gắn bó với địa phương; tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo sâu sát, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương nơi điều động. Các địa phương nơi cán bộ đến thể hiện được trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU