Cà Mau: 2.361 người kê khai tài sản theo quy định của người có chức vụ

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, tỉnh Cà Mau có 2.361/2.361 người kê khai.

Thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tỉnh Cà Mau có 2.361/2.361 người phải kê khai.

Con số trên được UBND tỉnh Cà Mau nêu trong bản báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc kê khai tài sản, thu nhập đã được thực hiện nghiêm túc, có 44/44 cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương đã tổ chức kê khai, công khai tài sản thu nhập. Số người đã kê khai tài sản, thu nhập 2.361/2.361 người, đạt tỷ lệ 100%. Số bản kê khai đã được công khai 2.363/2.363 bản. Trong đó, công khai theo hình thức niêm yết 1.496 bản (tỷ lệ 63%) so với số bản kê khai công khai; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 865 bản, tỷ lệ 37% so với bản kê khai công khai.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU