Cá chuồn thính

Cá chuồn năm ngoái

Cá chuồn năm ngoái

0
Đó là cách nói về cá chuồn thính từ năm trước, năm sau xuất hiện giữa chợ để... mang tiếng là cá “mùa xưa” mà lắm người mua không thua chi cá mới.