Bùi Quang Thắng

Tác phẩm Trăng 3 của họa sĩ Bùi Quang Thắng /// Ảnh: BTC

Sáng tạo trên vóc

0
Triển lãm Vóc & dáng trưng bày tác phẩm của hai họa sĩ Bùi Quang Thắng và Nguyễn Vĩnh Thịnh khai mạc lúc 17 giờ ngày 24.7 và kéo dài đến ngày 11.8 tại Vicas Art Studio (Hà Nội).