bụi khí quyển

Mô phỏng các hành tinh với gió và bụi không khí đang xoay quanh một sao lùn đỏ /// Đại học Exeter

Dùng bụi để phát hiện sự sống ngoài Trái đất

0

Sự sống ngoài hành tinh có lẽ phổ biến xuyên suốt vũ trụ hơn chúng ta vẫn tưởng, và có thể sinh sôi trên những thiên thể có khí quyển đầy bụi, theo giả thuyết mới của các nhà nghiên cứu.