bùa hộ mệnh

Đi xăm 'bùa' Angelina Jolie

Đi xăm 'bùa' Angelina Jolie

0
(TNO) Sak Yant là một hình thức xăm “phép” khá thiêng liêng đối với người Thái (Sak có nghĩa là đâm chích, Yant là những hình, ký tự thiêng có thể khơi dậy được quyền lực siêu nhiên). Không đơn giản chỉ để làm đẹp mà nó còn là một loại bùa hộ mệnh.