bồi thường oan sai

Tác giả Trịnh Duy Sơn (thứ hai, từ trái qua) trò chuyện cùng một số nạn nhân oan sai trong quá trình hỗ trợ đi tìm công lý /// Ảnh: Lam Ngọc

Cảm ơn Báo Thanh Niên

2
Giữa bộn bề công việc của những ngày cuối năm, đã 11 giờ đêm tôi vẫn ngồi viết những dòng này để tỏ lòng yêu mến tờ báo và đặc biệt là hai phóng viên Báo Thanh Niên tôi từng tiếp xúc.
Cụ Trần Ngọc Chinh (79 tuổi, Vĩnh Phúc) chịu oan sai suốt gần 40 năm 	 /// Ảnh: Trần Cường

Oan sai đâu phải bồi thường là xong

2
Nhắc lại những vụ án oan sai với mức bồi thường tiền tỉ gần đây, bạn đọc Báo Thanh Niên không chỉ bàn về chuyện 'tiền bồi thường ở đâu ra?' mà còn cho rằng quan trọng là 'làm sao để hạn chế thấp nhất oan sai'.
Ông Trần Ngọc Chinh yêu cầu bồi thường oan sai hơn 12,8 tỉ đồng  /// Ảnh: Trần Cường

Bồi thường oan sai, tiền lấy từ đâu?

42
Nhiều vụ án oan sai sau khi được minh oan, người bị oan sai yêu cầu bồi thường hàng chục tỉ đồng. Vậy nguồn tiền sẽ lấy từ đâu nếu phải bồi thường?