bồi hoàn học bổng

Phải bồi hoàn học bổng nếu không làm việc cho nhà nước

Phải bồi hoàn học bổng nếu không làm việc cho nhà nước

0
Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế quản lý công dân VN học tập ở nước ngoài. Theo đó, lưu học sinh học bổng không hoàn thành nghĩa vụ học tập hoặc không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp thì phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.