Boeing 787-9

Vietnam Airlines phát hành thêm hơn 191 triệu cổ phiếu

Vietnam Airlines phát hành thêm hơn 191 triệu cổ phiếu

0
Ngày 20.6, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Vietnam Airlines, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 191 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng cho các cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Tin đọc nhiều