Bốc thăm xác minh tài sản 30 cán bộ ở các bộ, ngành cơ quan T.Ư

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thanh tra Chính phủ dự kiến bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 30 cán bộ tại 7 cơ quan, đơn vị T.Ư gồm 3 bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 3 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chọn ra 7 đơn vị để xác minh, gồm: Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo kế hoạch, tổng số người sẽ xác minh tài sản được xác định là 30, gồm: 8 người ở Bộ KH-ĐT, 5 ở Bộ TN-MT, 5 ở Bộ Xây dựng, các đơn vị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Hóa chất mỗi đơn vị 3 người.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc xác minh tài sản của 30 người tại 7 cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện theo phương thức bốc thăm. Thời gian tiến hành xác minh tài sản được tiến hành trong tháng 11.2022.

Việc xác minh tài sản thu nhập được thực hiện theo quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

Theo Thanh tra Chính phủ, nội dung xác minh tập trung vào 2 vấn đề: tính trung thực, rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai tài sản; cũng như tính trung thực trong bản giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm.

Liên quan tới xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, báo cáo của Chính phủ cho hay, trong năm 2021, có 7.662 người được xác minh tài sản, thu nhập; 4.934 số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Qua việc xác minh tài sản, thu nhập, có 74 người kê khai chưa đúng quy định, đã chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Theo luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Đối với những người giữ chức vụ cao hơn, thẩm quyền xác minh tài sản thu nhập là của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU