Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ trưởng  Bộ Xây dựng

 

Nguyễn Thanh Nghị mới ban hành Chỉ thị 01 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

 /// Ảnh: Ngọc Thắng
Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ trưởng cho rằng một số đơn vị thực hiện còn nhiều hạn chế, người đứng đầu chưa sâu sát, kỷ luật trong đầu tư công chưa nghiêm nên không đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, một số dự án chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán dẫn đến giá trị giải ngân vốn đầu tư công 2021 đạt tỷ lệ thấp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh thực hiện dự án. Các công trình chưa khởi công thì nhanh chóng thực hiện đấu thầu, sớm khởi công và đảm bảo tiến độ thi công. Đẩy nhanh thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến hết 31.12.2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn của năm nay. Trước 15.7, các chủ đầu tư phải gửi cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm nay với Bộ Xây dựng theo từng tháng.

Đến ngày 30.9, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.... Gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021. Đồng thời, tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU