Bộ Xây dựng nêu quan điểm về 'siết' phân lô, bán nền

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về việc “siết” phân lô, bán nền của Bộ TN-MT.

Bộ Xây dựng nêu quan điểm về 'siết' phân lô, bán nền

Theo Bộ Xây dựng, điều 194 luật Đất đai 2013, điều 41 Nghị định 43/2014 (Nghị định 43) quy định mang tính nguyên tắc về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT quy định chi tiết.

Tuy nhiên, theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì hiện nay không còn hình thức thông tư liên tịch giữa 2 bộ, nên đang thiếu quy định đồng bộ để triển khai.

Bộ Xây dựng cho hay việc chuyển nhượng QSDĐ gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng ngoài đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai còn phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản (BĐS), phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 1, khoản 2 Nghị định 43 quy định về điều kiện chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quy định về khu vực được phép chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô, bán nền.

Theo Bộ Xây dựng, những nội dung nêu trên cũng đang được quy định cụ thể (bao gồm cả quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục) tại Nghị định 11/2013 (Nghị định 11) và Thông tư liên tịch số 20/TTLT/BXD-BNV hướng dẫn một số nội dung Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Về bản chất, các quy định tại điểm b, khoản 1, khoản 2 điều 41 Nghị định 43 được căn cứ theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và là điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, phát triển đô thị nên không cần thiết phải quy định cụ thể tại Nghị định 43 mà chỉ cần dẫn chiếu theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, phát triển đô thị để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo.

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo nghị định của Bộ TN-MT về sửa đổi bổ sung liên quan đến chuyển nhượng QSDĐ trong dự án chưa được đánh giá tác động và chưa có quy định xử lý chuyển tiếp.

Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi điểm d khoản 1 điều 41 Nghị định 43 theo hướng: “Dự án đáp ứng điều kiện và thuộc khu vực, loại đô thị chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, phát triển đô thị…”.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU