Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Giải cứu...  quy trình

Giải cứu... quy trình

0
Nếu chúng ta tiếp tục đẻ ra các quy trình thay vì cải thiện sự dân chủ, công khai và minh bạch trong các quy trình của công tác cán bộ thì giống giải cứu nông sản sẽ tới lúc chúng ta phải giải cứu... các quy trình.

Tin đọc nhiều