Bộ trưởng GD-ĐT nói gì về hướng tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 sẽ theo hướng giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức như năm 2022, đồng thời đã dự kiến một số phương án cho năm 2025.

Theo Cổng Thông tin của Bộ GD-ĐT, trong 2 ngày 7 và 8.9 đã diễn ra hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối sở GD-ĐT.

Bộ trưởng GD-ĐT nói gì về hướng tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023?  - ảnh 1
Bộ GD-ĐT khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ giữ ổn định như kỳ thi năm 2022
đậu tiến đạt

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nêu dự kiến trong năm học 2022 - 2023, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không còn phù hợp; xây dựng, hoàn thiện quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi tốt nghiệp THPT bảo đảm thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2022 và hoàn thiện để công bố và từng bước chuẩn bị triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Chú trọng quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thi các cấp. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định về kỳ thi năm 2023 và năm 2024, quan điểm của Bộ GD- ĐT và hội nghị thống nhất giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức để phù hợp chương trình giáo dục phổ thông 2006 đang triển khai những năm cuối cùng.

Bên cạnh đó, kỳ thi sẽ tiếp tục phát huy và tiếp tục hoàn thiện thêm yếu tố ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát, xem xét nếu cần thiết sẽ ban hành quy chế thi mới để khắc phục một số điểm chưa thật thuận tiện.

Đã dự kiến một vài phương án thi từ năm 2025

Về những thay đổi của kỳ thi từ 2025, Bộ trưởng cho biết một vài phương án đã được dự kiến, lấy ý kiến chuyên gia, tuy nhiên trước khi lấy ý kiến rộng hơn cần cân nhắc đến nhiều phương diện.

Điều quan trọng nhất là thực hiện được nguyên tắc kế thừa những ưu điểm của kỳ thi hiện nay, và điều chỉnh để phù hợp với đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chương trình này tiếp cận theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng, do đó, nên kỳ thi phải gia tăng tính chất là một kỳ thi đánh giá năng lực.

"Nguyên lý này đặt ra những thách thức, khó khăn trong triển khai thực hiện, do đó cần thêm thời gian để tính toán kỹ lưỡng phương án thi từ năm 2025", Bộ trưởng Kim Sơn phát biểu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề cập đến 2 phương diện cần đẩy mạnh hơn nữa, đó là tính phân cấp, trách nhiệm trong chủ động tuyển sinh của trường đại học và ứng dụng công nghệ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU